VÄLKOMMEN TILL DRIVE

Användar portal

 

INKÖP / UPPHANDLING AV FORDON

Inför upphandling av nya fordon tillför vi branschkunskap och förslag på fordonstyper och utrustning som bör upphandlas för att täcka de behov som finns. 

Vi finns tillgängliga för alla frågor kring fordon före, under och efter utfört inköp eller upphandling.

 
 
 
 
 

 

24 TIMMARS SUPPORT

Ett telefonnummer, alla ärenden! Portify tillhandahåller 24 timmars support för alla förare.

Gäller alla ärenden kring fordonet, t.ex skador, dikeskörningar, urladdat batteri eller andra tekniska frågor kring fordonet.

Bokar, avbokar och förlänger bilpoolsbilar över telefon. Ger teknisk assistans till bilpoolsanvändare.

Support tillkallar även hjälp på plats om fordonet inte går att bruka.

FORDONSBESTÄLLNING

Vid fordonsbeställning görs följande:

Upprättar kalkyl till respektive fordonsmodell.

Tar emot beställningsblankett via mail.

Upprättar leveransgodkännade och beställning mot fordonsleverantör.

Utför beställning av serviceavtal.

Utför beställning av fordon mot leasinggivare.

Utför beställning mot telematikleverantör.

 

Vid fordonsbeställning görs följande:

Mottager förväntat leveransdatum från bilhandlare.

Bevakar förväntat leveransdatum mot bilhandlare.

Beställer och monterar telematik i den beställda nivå.

Förmedlar information från bilhandlare till fordonssamordnare.

 

Vid fordonsleverans görs följande:

Tar emot av bilhandlare underskrivet leveransgodkännade. Skall vara underskrivet av behörig person hos kund.

Leveransgodkänner mot leasinggivare.

Aktiverar serviceavtal.

 

Registrerar startat fordon i Portify – FLEET INTELLIGENCE.

Kontrollerar att elektronisk körjournal rapporterar resor.

VID AVYTTRING AV FORDON

Vid återköp kontrolleras besiktningsrapport från bilhandlaren om det garanterade återköpsvärdet inte kan hållas. Rapport skickas till kund för granskning.

Hanterar avyttring mot tredje part, t.ex KVD, BCA, Netbil. Test och värderingsrapport skickas till kund för godkännande av reservationspris.

Hanterar försäljning av egenägda eller via annat leasingbolag fordon på uppdrag av kunds fordonansvarig.

Begär utköpsoffert från leasinggivare till bilhandlare.

Avslutar leasingkontrakt samt hanterar debet/kredit mot kund.

 
 
 
 
 

HANTERING AV FORDONSSKADOR

Tar emot och registrerar skadeanmälningar från kund.

Skickar in skadeanmälningsblanketter till försäkringsbolag och vagnskadegarantibolag.

Tar emot och registrerar svar från försäkringsbolag och vagnskadegarantibolag.

Registrerar svar från försäkringsbolag och vagnskadegarantibolag i Portify – FLEET INTELLIGENCE.

Hanterar uppföljning/åtgärd av skada mot kund.

Rapporterar antal skador/åtgärder mot kund 4 ggr/år.

KONTAKTA OSS GÄRNA OM DU VILL VETA MER PORTIFY – KONSULTTJÄNSTER

hej@portify.se

Växel: +46 (0)10 585 08 60