UTBILDNING

ARBETAR DU SOM FORDONSANSVARIG?

Med utbildningspaket Certifierad fordonsansvarig går vi igenom de viktigaste verktygen för dig med fordonsansvar för att driva en fordonsflotta arbets- och kostnadseffektivt.

h

UPPHANDLING

Upphandling av fordon är en av de viktigaste stegen till ”rätt” fordonsflotta.
Genom tydlighet mot leverantörer får man ”rätt” svar, dvs fordon som fyller funktion och ekonomi. 

Har du rätt underlag till din upphandling?

Fick du med allt?

Har du koll på vad för fordon verksamheten behöver?

Är du dig trygg inför kommande fordonsupphandling?

I denna utbildning går vi igenom:

Omvärldsanalys- vad är på gång i bilvärlden.

Lokala förutsättningar- vilka avstånd har vi till service/reparationer.

Kravspecifikation- vilka leverantörer uppfyller våra krav.

Samarbetsprojekt- tillsammans skapar vi större upphandlingsvolym

med våra grannkommuner.

RESEPOLICY-
FORDONSPOLICY

Fordonspolicy är ett högst levande dokument. Denna är vägledande när upphandling av fordon skall ske och tydlig inom organisationen hur fordon skall brukas.

 Med jämna mellanrum bör denna uppdateras mot nya krav och möjligheter.I denna utbildning går vi igenom hur.

Resepolicy är knuten till fordonspolicy och ger  direktiv till anställda hur de skall resa i tjänst. 

I denna utbildning tittar vi på kopplingen till fordonspolicy.

Håller din fordonspolicy/resepolicy för de nya kraven?

Är din Resepolicy uppdaterad?

Har du koll på skillnaden mellan en fordonspolicy och resepolicy?

Har ni kommunicerat uppförande och brukandekod till personalen?

 
 
 
 
 

 

FORDONSEKONOMI-
MILJÖEKONOMI

I denna utbildning går vi igenom LCC (livscykelsanalys), skadehantering, miljöfordonskrav,

jämförelser av totalkostnaden mellan elfordon/fossilfordon.

 Att samordna resurser i en bilpool kan vi minska antalet fordon.

 Genom smarta verktyg i moderna fleet management system genereras rapporter/beslutsunderlag för optimering av fordonsflotta.

 Här tittar vi på exempel i utbildningen.

Utnyttjar ni era fordon resursoptimerat?

Vet du att alla dina bilar kan bli poolbilar?

Vet du att dina skadekostnader är större än du tror?

Vet du att dina fordonskostnader är större än du tror?

Har du koll på totalkostnaderna för de olika delarna?

Vet du att dina fordons bränslekostnader är högre än de borde vara?

 

KONTAKTA OSS GÄRNA OM DU VILL VETA MER PORTIFY UTBILDNINGAR

hej@portify.se

Växel: +46 (0)10 585 08 60