OPTIMERA ER FORDONSFLOTTA OCH SKAPA
VÄRDE FÖR ER VERKSAMHET OCH ERA KUNDER

Fordon är centrala för många företags
framgång. Samtidigt kan hanteringen av
en fordonsflotta innebära mycket
administration. Med Portify
Fleet Intelligence sätter ni er
fordonsadministration på autopilot.

Få kontroll på företagets fordonskostnad
och fordonsanvändning. Få hjälp med
resursoptimering. Låt systemet sköta
prioriteringen av kommande arbetsuppgifter,
förenkla och reducera administrationen
genom att eliminera pappersarbete.

Lättillgängliga fordonsanalyser
skapar möjlighet att ta rätt beslut
i rätt tid för att skapa värde för era
kunder samtidigt som era kostnader
reduceras. Ni kan enkelt hantera
miljöuppföljning, körbeteende
ecodriving, bränsleförbrukning
och nyttjandegrad.

SKADEHANTERING

Anmälan visas för fordonsansvarig
som kan kategorisera och skapa
ärende kring skadan (exempelvis
koppla försäkringsärende)

Samtliga skadeanmälningar samlas
i en vy för att lätt kunna följa upp ärenden

Skadeanmälan kan göras via
webb alternativt app.