MINSKAD ADMINISTRATION

Ordning och reda med all
information på ett ställe.

AUTOMATISKA PÅMINNELSER

Aldrig mer en missad service
eller besiktning. Påminnelser i rätt tid.

BILPOOL

Automatisk bokning, körjournal
nyckelhantering och fakturering.

ANALYSERA DIN FORDONSPARK

Kapa kostnader och öka
resursutnyttjandet.

Optimera er fordonsflotta och skapa värde för er verksamhet och era kunder

Fordonsadministration på Autopilot

Fordon är centrala för många företags framgång. Samtidigt kan hanteringen av en fordonsflotta innebära mycket administration. Med Portify Fleet Intelligence sätter ni er fordonsadministration på autopilot.

Fleet Management / Resursoptimering

Få kontroll på företagets fordonskostnad och fordonsanvändning. Få hjälp med resursoptimering. Låt systemet sköta prioriteringen av kommande arbetsuppgifter, förenkla och reducera administrationen genom att eliminera pappersarbete.

Fordonsanalys och Miljöanalys

Lättillgängliga fordonsanalyser skapar möjlighet att ta rätt beslut i rätt tid för att skapa värde för era kunder samtidigt som era kostnader reduceras. Ni kan enkelt hantera miljöuppföljning, körbeteende, ecodriving, bränsleförbrukning och nyttjandegrad.

Så här kommer ni igång!

 • 1

  KOPPLA AV

  Luta dig tillbaka och logga in för att hitta all information om era fordon.

  Allt läses in med automatik tack vare våra kopplingar till offentliga register.

 • 2

  KOPPLA UPP

  Vi hittar en optimal lösning för att koppla upp fordonsparken.

  Använder ni redan en körjournalslösning så integrerar vi med er befintliga lösning.

 • Kör!

  SPARA PENGAR OCH MILJÖ

  Nu finns all information på ett ställe.

  Analyserna hjälper dig att spara både pengar och miljön!

Total kontroll på fordonsparken!

2650 St

ANTAL FORDON

1800 St

VARAV UPPKOPPLADE

17 336 300 Kr/mån

FORDONSKOSTNADER TOTALT

6542 Kr/mån

MEDELKOSTNAD/FORDON

Eco Driving

EcoDriving, ekonomisk körning eller sparsam körning kan ge lägre bränsleförbrukning, mindre miljöpåverkan och minska slitaget på fordonet. Portify Eco Drive funktion, kan hjälpa er verksamhet att spara stora pengar genom minskad bränsleförbrukning och minskat slitage. Tex. kan man enkelt starta EcoDrive tävlingar som snabbt genererar bränslebesparing för fordonsparken och förbättrar förarnas körbeteende.

EcoDrive - 8.2
SÄKERHET - 9.1
22500 Kr

Bränslebesparing denna månad med EcoDriving

Connected Car – Fordonsinformation 

All information kring dina uppkopplade fordon, t ex deras bränsleförbrukning, nyttjandegrad, miltal och utrustning, på ett ställe. Se all service- och besiktningshistorik för dina fordon. Tillgängligt och lättöverskådligt för de som behöver informationen, när de behöver den.

85 Min

MEDELRESTID – RESA

45 Km

MEDELDISTANS – RESA

85700 Km

TOTAL DISTANS

8500 Kg

CO2 UTSLÄPP

Körjournal

Digital och automatisk körjournal som låter dina förare fokusera på sitt arbete med minimal administration. All information kring körda resor finns tillgänglig och förarna anger om resan skett i tjänsten eller privat samt resans syfte allt i enlighet med Skatteverkets krav 

87

ANTAL RESOR DENNA MÅNAD

Påminnelser

Aldrig mer en missad service eller besiktning. Försäkra dig om att dina fordon behåller sitt andrahandsvärde. Med hjälp av vår automatiska påminnelsefunktion kan du arbeta proaktivt med din fordonsflotta. Systemet hjälper dig att prioritera dina kommande åtgärder så att dina fordon alltid är i toppform och redo för att serva dina kunder.  

12 St

BESIKTNING DENNA MÅNAD

24 St

SERVICE DENNA MÅNAD

Analys

Ta del av data som kan ge dig värdefulla insikter kring din fordonsflotta. Hur och när används dina fordon? Hur ser nyttjandegraden ut? Har du rätt antal fordon? Genom jämförelser kan du se vilka enheter som levererar och vilka som visar upp förbättringspotential – allt för att minska dina kostnader och förbättra dina kunders upplevelse.  

264 Min

TOMGÅNGSKÖRNING DENNA MÅNAD

1250 Km

DISTANS DENNA MÅNAD

Realtidspositionering

Via vår kartvy får du genast kontroll över var dina fordon befinner sig – i realtid.

124 St

FORDONSPOSITIONER

Helautomatisk Bilpool

BOKA hanterar olika fordon i samma pool, t.ex cykel, elfordon, drivmedelsfordon m.m. Regelverk styr vilken resurs du får. Självbetjäntning med automatiskt nyckelskåp. Automatiserad bokning, körjournal och fakturering.

Några av våra kunder

Vill du veta mer?

Ring oss direkt
010 585 08 60

Maila oss
hej@portify.se

© Copyright - Portify