Advenis

Samhällsorientering made easy

SCROLL

Vinsten med Advenis

Samarbete

I Advenis har vi samlat all relevant information kring samhällsorientering för nyanlända som genomgår utbildningen. Oavsett roll så använder alla användare samma verktyg, vilket innebär att systemet är helt behörighetstyrt.

Advenis ger möjlighet att generera både kallelse till deltagaren samt kursintyg vid slutförd utbildning. Samhällskommunikatören rapporterar närvaro och frånvaro direkt i programmet. För handläggare och koordinatorer finns möjlighet till rapporter och statistik och kan bearbetas i Microsoft Excel.

1
2
3
1

Samarbeta över gränserna mellan kommun, region och arbetsförmedlingen

2

Arbeta i samma miljö oavsett roll (koordinator, samordnare, kommunikatör, handläggare på Arbetsförmedlingen)

3

Hög säkerhetsnivå genom att Advenis är  rollbaserat

1
2
3
1

Single-inmatning av data reducerar felkällor

2

Bättre överblick av status och utveckling utav nyanlända

3

Minskad administrativ belastning – hanterar kallelser, intyg, faktureringsunderlag.

Uppdrag

Behovet av att förse nyanlända invandrare med utbildning inom samhällsorientering ökar ständigt. För mindre kommuner kan detta vara en stor utmaning.

Utbildningen sker normalt på kursdeltagarens hemspråk, vilket i många fall är svårt och kostsamt att tillhandahålla i en liten kommun. För att klara detta samarbetar många kommuner kring utbildningar av denna typ.

Möjligheter

Systemet Advenis skapades på uppdrag från ett antal kommuner som ville frigöra tid för sina handläggare, genom enklare administration av de allt fler deltagarna på utbildningarna.

Med bakgrund av detta tog vi fram Advenis: ett verktyg som reducerar det administrativa arbetet till ett minimum och frigör tid för handläggare och koordinatorer.

1
2
3
1

Möjligheter till inloggning med SITHS-kort

2

Mycket användarvänligt system

3

Rapporter & uppföljning

Våra kunder tycker

”Min roll innebar systemförvaltaransvar (numera vice systemförvaltare), ansvarig för kommunikationen samt övergripande ansvar för inblandade aktörer.

I Advenis så arbetar flera myndigheter i samma system, vi har all information lätt tillgängligt och vi sparar tid och säkrar upp arbetsflödet. Det har gjort att vi inte behöver lägga så mycket tid på administration, vilket uppskattas av alla användare.

Advenis är användarvänligt och interaktivt, och vi har en bra dialog med Portify som hittills varit lyhörda för våra synpunkter.”

Vad får du ut av Advenis?

  • Kommunerna kan samordna och koordinera sina utbildningar inom samhällsorientering
  • Oavsett roll arbetar du i ett och samma verktyg
  • Kommunens kostnad minskar för att tillhandahållla utbildningen
  • Snygg överblick utav deltagarna och de åtgärder som behöver genomföras
  • Möjlighet till inloggning med SITHS-kort

Advenis – enkelt att komma igång!

Advenis är en webbapplikation. Inga installationer krävs hos användarna, bara en webbläsare. Advenis driftas i Empirs datacenter, på så sätt kan vi snabbt sätta upp ert system och ni kan börja använda det bara några dagar efter beställning.

Kontakta oss om du vill veta mer!

Ring oss direkt
010 585 08 60

Maila oss
hej@portify.se

© Copyright - Portify